Predsjednica, premijer i predsjednik Skupštine Kosova, Vjosa Osmani, Albin Kurti i Glauk Konjufca poslali su pismo glavnom izvjestiocu za prijem Kosova u Savjet Evrope Dori Bakoyannis u kom se obavezuju da će poštovati sve članove Briselskog i Ohridskog sporazuma, uključujući i formiranje Zajednice srpskih opština, piše Nacionale.

U pismu se navodi da će Kosovo vjerno poštovati listu obaveza, uključujući i formiranje ZSO, piše Nacionale.

„U svom pismu od 21. marta 2024. dali ste nam 'predložene obaveze koje će Kosovo morati da ispoštuje kada postane dio Savjeta Evrope'. Vaše pismo ukazuje da ova lista, na koju je potreban odgovor kosovskih državnih institucija, čini sastavni dio našeg procesa apliciranja i predstavlja važan korak u procesu punopravnog članstva Kosova u Savjetu Evrope“, navodi se u pismu koje su postpisali Osmani, Kurti i Konjufca.U pismu koje je poslala Dora Bakoyannis se navode oblasti veze za ljudska prava i zaštitu nevećinskih zajednica, kao i pitanje Briselskog sporazuma, uz hitno formiranje Zajednice srpskih opština.

„Osigurati efikasnu primjenu pravnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina. Preduzeti suštinske i opipljive korake u cilju sprovođenja svih članova Briselskog i Ohridskog sporazuma, što podrazumeva što prije uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom“, navodi se u prilogu.

Pominju se i adekvatni resursi za Kancelariju povjerenika za jezike.

„Izdvojiti dovoljne resurse za efikasnu implementaciju zakonodavstva o upotrebi jezika i osigurati pravno utemeljenje, nezavisnost i obezbjeđivanje adekvatnih resursa za Kancelariju povjerenika za jezike. Povećati mjere za podršku socio-ekonomskoj integraciji i političkom učešću pripadnika nevećinskih zajednica“, navodi se u dodatku.

Dok se na listi obaveza vezanih za funkcionisanje demokratskih institucija i poštovanje vladavine prava, institucionalni lideri obavezuju da će prestati sa kritikama na račun pravosuđa, koje su česte u ovom sazivu, takođe se spominje i pitanje eksproprijacije na severu.

„Što se tiče funkcionisanja demokratskih institucija i poštovanja vladavine prava, u potpunosti poštovati nezavisnost pravosuđa, uključujući uzdržavanje od preterane kritike koja podriva povjerenje u pravosuđe, nastaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, osigurati da se eksproprijacije sprovode u strogom skladu sa zakonom i da svi budući zakoni u ovoj oblasti budu u potpunosti usklađeni sa Ahtisaarijevim planom, uključujući i oblast zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve, da se u skladu sa okolnostima što prije izmjeni Nacrt zakona o eksproprijaciji nepokretnosti, koji je dostavljen Skupštini Kosova“, navodi se, između ostalog, u prilogu koji su Osmani, Konjufca i Kurti priložili u pismo za Doru Bakoyannis.

Dalje se očekuje da se preduzmu sve mjere za deeskalaciju tenzija na sjeveru Kosova i uzdržavanje od odluka koje mogu uticati na prava i uslove života srpske zajednice koje vode daljem pogoršanju bezbjednosne situacije.

„Treba preduzeti hitne mjere za promovisanje reintegracije kosovskih Srba u policijske snage, pravosuđe i tužilaštvo na sjeveru Kosova, uzdržavanje od korišćenja specijalne policije na sjeveru Kosova za redovne policijske dužnosti, da se postaraju da se angažuju u slučaju potrebe i da pojačaju saradnju sa Kforom i Euleksom“, navodi se u dodatku.

Izvjestilac za Kosovo u Savjetu Evrope Dora Bakoyannis ove nedjelje je sastavila nacrt izvještaja za članstvo Kosova u ovoj organizaciji.

U posljednjem nacrtu se preporučuje članstvo Kosova u Savjetu Evrope, ali se pominju i neka pitanja koja Kosovo mora da ispuni nakon članstva.

Izvor: Nacionale/Kosovoonline