OLAKŠANJE ZA GRAĐANE

Švicarske vlasti su ukinule carine na uvoz industrijskih proizvoda kako bi smanjila visoke potrošačke cijene.

Ovo znači da uvoznici više neće plaćati carine na potrošačke proizvode te na sirovine, poluproizvode i mašine. Carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda ostaju na snazi.

Država će tim potezom izgubiti oko 600 miliona švicarskih franaka (645 miliona eura) godišnjeg prihoda, objavilo je u utorak ministarstvo za ekonomske poslove (SECO).

S druge strane, učinak na ekonomiju i građane procijenjen je na 860 miliona franaka (924 miliona eura).

Ovaj iznos uključuje 490 miliona franaka ušteda kompanija na carinama i najmanje 100 miliona na administrativnim postupcima.

Stručnjak iz švicarskog ministarstva za ekonomske poslove Thomas Zimmermann, carine su posljednjih godina činile tek oko 1.5 posto državnih prihoda, a smanjile su konkurentnost švicarske ekonomije i održavale visoke cijene, znatno višu nego u okolnim zemljama.