Podaci policije

Posljednji sati utorka bili su kobni za ženu u ulici „C“ u Prištini. Udarac automobilom 28. novembra uveče bio je koban po njen život.

Saobraćajne nesreće su odnele živote 88 drugih ljudi tokom 10 mjeseci ove godine.

Ova zastrašujuća brojka je već postala normala, kaže saobraćajni stručnjak Bekim Ahmeti.

Prema njegovim riječima, koliko je krivica vozača, toliko i institucija što se taj broj povećava iz godine u godinu.

„Potrebno je da imamo kolektivnu, ali i individualnu svijest. Kolektivna svest je ono što institucije rade. Naše institucije da budu odgovornije. Trebalo bi da postave kamere, statički radar i da naprave policiju unutar opština ili gradova“, rekao je Ahmeti za RTV Dukađini.

Drugi stručnjak, profesor Nol Dedaj, misli isto što i Ahmeti.

„Ono što danas najviše uznemirava jeste to što naše javne institucije nisu preduzele nikakve preventivne mjere, što znači mjesec i dan prije objavljivanja bilo kakvog oglasa o bezbjednosti na putevima“, rekao je Dedaj.

Prema podacima koje je policija poslala od januara do oktobra, registrovana je ukupno 81 nezgoda sa 88 nastradalih, dok je registrovano i 7.288 nezgoda sa povređenima, gdje je stradalo 4.110 osoba – sa povređenih 14110 ljudi.

Ukupan broj nezgoda za ovih deset mjeseci, prema podacima policije, iznosi oko 20 hiljada nezgoda.