Detaljni rad

Savjetnik premijera Kosova, Veton Surroi, rekao je da nacrt statuta Zajednice srpskih opština sadrži treći nivo vlasti.

"Biće teško da nacrt prođe kroz ustavni filter. Najveća suštinska zamjerka je da li postoji potreba za trećim organom vlasti na Kosovu ili ne, a to je pitanje koje prati Kosovo od 2013. godine", rekao je Surroi.

Prema njegovim riječima, nacrt ZSO koji je objavio nekadašnji direktor Kosovske informativne agencije Burim Ramadani bavi se detaljnim radom grupe međunarodnih eksperata.

"Navodni nacrt se bavi detaljnim radom grupe međunarodnih eksperata, a uzet je u obzir Sporazum iz 2013. godine, u potpunosti je uzet u obzir Sporazum iz 2015. godine, sugestije Ustavnog suda, presude su zasnovane na dva zakona Kosova, odnosno Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o međuopštinskoj saradnji, a ta dva zakona se slučajno poklapaju sa početkom dijaloga“, rekao je Surroi.