Brži put

Njemačka vladajuća koalicija dogovorila je novi Zakon o državljanstvu, koji će omogućiti dvojno državljanstvo i za građane zemalja koje nisu članice Evropske unije i brži put do dobijanja njemačkog pasoša.

Stranci koji žive legalno u Njemačkoj, a među njima je veliki broj državljana zemalja Zapadnog Balkana, moći će, nakon stupanja na snagu ovog zakona, koji najprije mora da prože Bundestag, da zatraže njemačko državljanstvo već nakon pet godina boravka, umjesto osam godina, koliko je po trenutno važećim propisima.

Preduslov za dobijanje njemačkog pasoša je polaganje testa i dokaz da primanjima mogu sami da se izdržavaju.

Kod prikaže posebni doprinos u integraciji u njemačko društvo, na primjer, kroz dokaz o znanju njemačkog jezika na nivou C1 njemačko državljanstvo može dobiti i nakon tri godine legalnog boravka u Njemačkoj.

Dogovor koalicionih partnera predviđa i da se strancima, koji žele njemačko državljanstvo, omogući zadržavanje dosadašnjeg pasoša.

Takođe, nacrt zakona predviđa i da Nijemci, koji uzmu državljanstvo neke druge države, ne moraju da se odreknu njemačkog.

Do sada su samo državljani zemalja EU mogli imati dvojno državljanstvo u Njemačkoj.

„Mnogi imigranti se osjećaju kao Nemci, ali ne žele da prekinu potpuno vezu sa zemljom porijekla. To će sada biti moguće, neće biti naterani da se odreknu svog identiteta“, naglasila je ministarka unutrašnjih poslova Njemačke Nensi Fezer.

Novi zakon predviđa i olakšice za prve generacije gastarbajtera, pošto od 67 godine života stranci neće morati da polažu test, već će znanje njemačkog biti provjereno samo kroz razgovor.

Međutim, ko je osuđivan neće moći dobiti njemačko državljanstvo, a to važi posebno za osobe koje su počinile krivično djelo u vezi sa antisemitizmom, rasizmom i ksenofobijom.

U Njemačkoj trenutno živi oko 10,7 miliona stranaca.

Nacrt zakona, nakon dogovora koalicionih partnera, biće usaglašen, predat na razmatranje pokrajinama, i potom dat na usvajanje Bundestagu.

Izvor: Kosovo Online