Stručnjak za ekonomska pitanja

Regulatorni ured za energetiku (RUE) 23. marta donio odluku o povećanju cijene električne energije.

Ali, prema mišljenju stručnjaka za ekonomska pitanja, Safeta Gërxaliua, ovo će biti dodatni teret za građane.

Gërxaliu je u Info Magzinu u Klan Kosova rekao da građani preživljavaju zahvaljujući kreditima.

„Danas se na Kosovu potroši 430 miliona eura novca od prekoračenja po karticama, 48 odsto kredita je za potrošnju. I vidite da građani svoju potrošnju održavaju zahvaljujući kreditima. Stoga, gledajući ove okolnosti, trebalo bi da imamo više solidarnosti sa građanima i da više razmišljamo o građanima“, rekao je Gërxaliu.