Pomoć građanima

Vlada Kosova odlučila je danas da za sve radnike zaposlene u javnom sektoru na Kosovu, izdvoji po 50 eura koje će im biti dodato na platu za mjesec januar. Istovremeno, zdravstvenim radnicima produžen je dodatak za još jedan mjesec.

Odluka je donijeta na sjednici Vlade Kosova, koja je u toku.

Ministar finansija, Hekuran Murati, prenio je obećanje Vlade da će doplata radnicima u javnom sketoru biti isplaćivana do stupanja na snagu Zakona o platama, a koja se očekuje već u februaru.

Doplate od 50 eura za radnike u javnom sektoru, u cilju suzbijanja inflacije, počele su u septembru nakon štrajkova zaposlenih.

Isti iznos bio je isplaćivan od tada, pa do decembra.

Danas je vlada odlučila i da za januar produži dodatak, koji se isplaćuje zdravstvenim radnicima.