Reagovanje

Pokret "Fol" saopštio je da mu je uskraćeno pravo na prisustvo u procesu intervjuisanja kandidata za guvernera Centralne banke Kosova, jer je odbio da potpiše izjavu o povjerljivosti, prenosi Koha.

Pokret "Fol" je saopštio da je danas počelo intervjuisanje kandidata za guvernera Centralne banke Kosova, ali da je njihovoj služebnici nakon što je odbila da potpiše Deklaraciju o poverljivosti, zabranjen pristup.

"Službenica Pokreta Fol je bila prisutna da prati ovaj proces, ali joj je praćenje onemogućeno nakon odbijanja da potpiše Deklaraciju o poverljivosti. Prije nego što je službenica Fol-a ušla u kancelariju u kojoj je trebalo da se obavi intervju, sekretar komisije za intervjuisanje je zamolio da potpiše Deklaraciju o povjerljivosti, koja bi obavezala organizaciju da ovaj proces tretira na veoma povjerljiv način“, navodi se u saopštenju pokreta „Fol”.

Prema tvrdnjama Pokreta, potpisivanje izjave bi primoralo "Fol" da prvo podjeli svoju ocjenu ovog procesa sa predsjednikom komisije i da ne objavi nijednu izjavu o procesu bez dozvole predsjednika vijeća.

„Smatramo da je upotreba Izjava o povjerljivosti u procesima postavljanja na javne funkcije praksa koja uništava transparentnost, a samim tim i povjerenje u javne institucije. Ne možemo sebi dozvoliti da tražimo dozvolu od javnih institucija da podjelimo svoje ocjene za procese javnog karaktera. Štaviše, uslov nevladinih organizacija da potpišu Deklaraciju o poverljivosti nema zakonsku osnovu i predstavlja flagrantno kršenje prava nevladinih organizacija da prate. Pokret "Fol" se usprotivio korišćenju Izjava o povjerljivosti u nekim procesima regrutovanja i nastaviće da im se protivi nepotpisivanjem. Sljedeći guverner Kosova biće osoba koju je CBK odabrala u netransparentnom i sumnjivom procesu“, navodi se u reagovanju „Fol-a“.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore