Ozbiljni problemi

Diana Metushi Krasniqi iz Demokratskog instituta Kosova saopštila je da je utvrđeno, na osnovu analize o javnoj nabavci koju su sporveli, da Ministarstvo zdravlja ima ozbiljne probleme u upravljanju javnim novcem i da je prošle godine potrošilo samo polovinu budžeta, prenosi Telegrafi.

"Uprkos kontinuiranom povećanju budžeta za zdravstveni sektor, revizija finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja ukazala je na ozbiljne probleme u upravljanju javnim novcem, gdje je ovo ministarstvo potrošilo samo 54 odsto svog budžeta u 2021.Što je  smanjenje od 9 odsto u odnosu na rashode prethodne godine", kazala je Krasniqi.

Ona je istakla da su tokom pandemije pacijenti sami kupovali lijekove, čak i po visokim cijenama.

"Za tender za snabdjevanje kiseonikom, Univerzitetko klinički centar nije sklopio ugovor sa EO koji je ponudio 10 centi jeftinije od ugovora koji je bio na snazi. Ministarstvo zdravlja je zaključilo sporazum sa UNOPS-om i proizvodi su kupljeni po većoj cijeni. Ministarstvo zdravlja nije na vrijeme i u dovoljnim količinama obezbjedilo lijek Remdesivir. U međuvremenu, građani su bili primorani da sami kupuju lijekove po većoj cijeni", rekla je ona.

Generalni sekretar Ministarstva zdravlja Naim Bardiqi rekao je da su poslali pisma policiji i Upravi za zaštitu konkurencije zbog pogrešnih cijena lijekova, dodajući da na osnovu podataka Nacionalnoj kancelariji za reviziju nisu prijavljeni dinansijski izvještaji.

Zamjenik Alijanse za budućnost Kosova Shemsedin Dreshaj rekao je da ovaj izvještaj pokazuje nedostatak transparentnosti i zloupotrebe.

"Imamo veoma skupe lijekove od Remdesivira kojeg građani sami kupuju.  Ostale greške koje su napravljene ušle su u protokol liječenja", rekao je on.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi