Nove cijene

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe tokom današnjeg dana.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cena naftnih derivata i obnovljivih goriva, dizel je sada još jeftiniji, a cijena benzina i gasa je ista.

Maksimalna dozvoljena cijena dizela je 1,58 eura po litru, benzina 1,35 eura i autogasa 0,75 eura.

Određene cijene važe od 10 časova danas.