Poslanici idu na odmor!

Poslanici su otišli na ljetnju pauzu, ali oni koji nadgledaju rad Skupštine i analitičari ocjenjuju da rad parlamenta nije bio efikasan.

Maratonskom sjednicom, osmi saziv Skupštine Kosova zaključio je proljećno zasjedanje na kome je usvojeno na desetine prijedloga zakona.

„Ne računajući posljednju sjednicu, Skupština Republike Kosovo odlučivala je o 77 odsto zakona, ali je problem u ovom slučaju i neefikasnost vlade, što se potom odražava i na rad Skupštine Kosova. Ako pogledamo opšti dnevni red Vlade Republike Kosovo za ovu godinu, i ako uporedimo tu zakonodavnu agendu sa brojem zakona koji su usvojeni u drugom čitanju, zaključak je da je Vlade Kosova zakonodavnu agendu sprovela samo 11%“, rekao je Gezim Shala, iz Kosovskog instituta za pravo.

Analitičar Artan Muhaxhiri takođe je kritikovao rad poslanika u Skupštini Kosova.

„Ono što se najviše ističe jeste nedostatak kvoruma, a to je nedostatak političkog morala jer poslanike plaćaju građani Kosova da rade i česti nedostatak  kvoruma ostavlja veoma gorak ukus vezno za njihovu spremnost da doprinesu, kao i za njihovu opštu predstavu o njihovoj ulozi u Skupštini. Prema tome, to je nepodnošljivo i mislim da bi ubuduće morali naporno da rade da se to ne dogodi“, smatra Muhaxhiri.

„Vota ime“ (Moj glas) platforma koji prati rad parlamenta u svom izvještaju navodi da je Skupština Kosova tokom proljećnog zasjedanja održala 33 plenarne sjednice, od kojih je šest održano u martu i julu. A što se tiče ispunjavanja zakonodavnog dnevnog reda, Skupština je tokom proljećnog zasjedanja usvojila 58 od 115 zakona, dok je još 57 na čekanju.