Maksimalne dozvoljene cijene

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe naredna 24 časa. Prema zvaničnim podacima cijena dizela je ostala ista, a benzina je za cent niža.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cijena dizela je 1,74 eura, benzina 1,60 eura.

Autogas je za cent skuplji u odnosu na jučerašnje cijene, i sada košta 0,79 eura.

Određene cijene važe počev od 10 časova danas.