Neprihvatljivo

Predsjednik Lekarske komore na Kosovu Pleurat Sejdiu kaže da je u toj organizaciji registrovano 598 nezaposlenih ljekara, a od toga 42 specijalista u različitim oblastima, prenosi RTK.

Prema njegovim riječima, ovakva situacija je neprihvatljiva i pokazuje manjkavosti u upravljanju kadrovima.

"Na primjer, Regionalne bolnice se žale da nema ginekologa, a imamo više od 11 nezaposlenih, mnoge klinike su zatvorene, doktori su nezaposleni i kada dobiju otkaz moraju da imaju podsticaje", rekao je Sejdiu.
 
On je zatražio da se zdravstveni radnici nakon specijalizacije angažuju u ustanovama u kojima postoji potreba.

Predsjednik Saveza sindikata zdravstva Xhemajl Selmani kaže da bi zdravstvo trebalo da bude prioritet za vladu i da resorno ministarstvo treba da preduzme određene korake.

"Trebalo bi da postoji plan razvoja koji treba slijediti u fazama kako ljekari ne bi ostali bez posla", rekao je Selmani.

Izvor: RTK