Oštra reakcija

Predsjednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture (USONK/SBAShK) Rrahman Jasharaj najavio je da u petak prosvetari u školama neće predavati, jer će sudjelovati na protestu najavljenom za 20. maj.

S tim u vezi reagiralo je Ministarstvo obrazovanja. Kažu da je gubitak nastave kršenje temeljnog prava djece na obrazovanje.

“Pozivamo nastavno osoblje da ne izostaju sa nastave i da odgovorno obavljaju svoje dužnosti”, stoji u njihovom saopštenju.

Prenosimo cijelo saopštenje:

Gubitak nastave kršenje je temeljnog prava djece na obrazovanje

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) ima punu pozornost i fokus na unapređenju politika u obrazovanju, kao i povećanu pozornost na rad učitelja.

Između ostalog, Vlada Kosova je već izdvojila budžet za norme od preko 2 hiljade nastavnika koji se smatraju tehnološkim viškom, zbog smanjenja broja učenika, angažovano je 100 asistenata za djecu s posebnim potrebama, a u budžetu je dodijeljeno je još 300 za iduću godinu, a riješena je i jedna stara briga, čime je izdvojeno milion eura za nastavno osoblje s teškim bolestima. Postoji i niz drugih politika usmjerenih na poboljšanje uslova rada, ali i učinka nastavnika.

Dakle, rasprave o štrajkovima i protestima nastavnika ne bi se smjele odvijati u ovo vrijeme, kada je kraj školske godine, a štoviše o tome da u ovom periodu radimo s posebnom pažnjom na tome da imamo što bolji Zakon o platama za oko 80 hiljada radnika u javnom sektoru, što je također zahtjev USONK-a.

Tvrdnje čelnika USONK-a o razlozima neodržavanja nastave i održavanja štrajka ne poklapaju se sa stanjem u preduniverzitetskom obrazovanju, niti s potrebama njegovog poboljšanja. Oni su jednostavno instrumentalizacija jednog uzvišenog prava kao što je pravo radnika na štrajk i protest.

Gubitak nastave predstavlja kršenje temeljnog prava djece na obrazovanje i kao takav je neprihvatljiv za MONTI. Pandemija je u posljednje dvije godine prouzročila velike gubitke u obrazovanju, a utjecala je i na ishode učenja za koje moramo uložiti sve napore da ih poboljšamo.

MONTI će osigurati da svaki izgubljeni čas nastave bude nadoknađen za našu djecu, koja su već puno izgubila tokom izazovnog vremena pandemije.

Pozivamo nastavno osoblje da ne izostaju sa nastave i da odgovorno izvršavaju svoje dužnosti.