Tri uslova

Postoje tri uslova koja se mogu postaviti Kosovu tokom procjene aplikacije, nakon što relevantna komisija sleti kako bi procjenila situaciju na terenu. Prema mišljenju poznavaoca ove organizacije, Kosovo će morati da sprovede odluku Ustavnog suda o imovini manastira Dečani i o osnivanju Zajednice. Takođe smatraju da je problematično odbijanje da se u Skupštini izglasa nacrt Građanskog zakonika koji sadrži odredbu kojom se dozvoljava zajednica između osoba istog pola.

Kosovo će morati da pruži čvrste argumente da poštuje osnovne principe na kojima stoji Savjet Evrope, kada nadležna komisija procjeni situaciju na terenu prije nego što preporuči da li treba da bude primljena u ovu organizaciju ili ne.

Demokratija, ljudska prava i vladavina prava su tri vrijednosti na kojima se zasniva Savjet Evrope. Iako Kosovo dobro napreduje u pogledu Ustava i usvajanja zakona, stručnjaci ove organizacije naveli su tri osnovna uslova koja će se tražiti od Kosova.

Bivši predsjednik Ustavnog suda, Enver Hasani, rekao je da je svaka država koja je primljena u Savjet Evrope, bez izuzetka, morala da ispuni kriterijume koji su joj postavljeni u pogledu vladavine prava i ljudskih prava.

„Na primjer, Jermeniji je postavljen kriterijum dekriminalizacije LGBT+ zajednice, jer je bilo krivično djelo, ili ukidanje smrtne kazne. Ja sam siguran da će Kosovu u procjeni koju će izvršiti Parlamentarna skupština staviti na agendu vrlo visoko kao uslov pitanje primjene odluka Ustavnog Suda za imovinu manastira Dečani i osnivanje Zajednice kao međunarodnu ustavnu obavezu. Vjerujem da će skupštinska briga biti odnos prema građanskom zakoniku koji se tiče LGBT+ zajednice. To su ljudska prava, osnovni sastojci vladavine prava, ako se uzme u obzir spisak koji je sačinila Venecijanska komisija“.

On je rekao da se Savjet Evrope striktno pridržava ekspertize Venecijanske komisije u pogledu ljudskih prava i da ih Savjet Evrope ne uzima zdravo za gotovo.

Uprkos pozivima međunarodne zajednice, odluka Ustavnog suda kojom se Dečanima priznaje vlasništvo nad 22 hektara još nije sprovedena. Što se tiče Zajednice opština sa srpskom većinom, Ustav je utvrdio kršenja u svih sedam poglavlja sporazuma iz 2015, ali je zahtjevao da se to pitanje vrati na sporazum iz 2013, čime je Zajednica postala dio kosovskog pravnog sistema. Aktuelna vlast, koju čini stranka koja se protivila Zajednici, nije dala signale da će sprovesti dogovor o ovom krovnom mehanizmu za opštine sa srpskom većinom.

Savjet Evrope ima 46 država članica. Za prijem je potrebno dve trećine njihove podrške. Nade Kosova za pristupanje porasle su nakon isključenja Rusije iz ovog Savjeta.

U okviru Savjeta funkcioniše Evropski sud za ljudska prava, kome se građani mogu obratiti nakon iscrpljivanja pravnih sredstava na nacionalnom nivou.

Član 35 Konvencije Suda u Strazburu određuje da su činjenice protiv kojih se podnosi žalba, morale da se dogode nakon stupanja na snagu Konvencije u tuženoj zemlji. Ali, ima izuzetaka u nekoliko slučaja.

„Vaš zahtjev se može prihvatiti ako se odnosi na kontinuiranu situaciju koja je započela prije ratifikacije i nastavila se nakon tog datuma; na primjer „Sud je smatrao da je nadležan da odlučuje o nestanku lica koji se dogodio oko trinaest godina prije nego što je tužena država priznala pravo pojedinaca da podnesu pojedinačne tužbe Sudu“, kaže član 35. Konvencije.

Ali Hasani, koji je nekoliko godina radio u Savjetu Evrope u ime Albanije, kaže da postoje trenuci kada članstvo može imati retroaktivno dejstvo. Prema njegovim riječima, referentna tačka za Kosovo bi mogla da bude 2008. godina.

„Vjerujem da će Kosovo dobiti rok od dana proglašenja nezavisnosti 2008. To je zato što smo primjenili konvenciju i sve kriterijume koji proizilaze. Ali implementacija je bila kao da se ‘šminkamo’ bez ogledala, jer nismo imali merilo, tijelo koje kontroliše naše odluke, tako da je sada pristupanje Savjetu Evrope dobra vijest jer disciplinuje pravosuđe, Ustavni sud, povećava profesionalne standarde“, naglasio je Hasani.

On je izrazio uvjerenje da će građani Kosova zaraditi kolosalne sume, jer su, kako je rekao, neke odluke donete na veoma neprofesionalan način, što će imati finansijske reperkusije.

Kosovo je podnelo zahtjev za članstvo u Savjetu Evrope 12. maja. Hasani je izrazio očekivanje da će epilog biti pozitivan, jer je, kako je rekao, stvorena drugačija klima.

„Ne zbog odlaska Rusije, već zato što se isključila iz bilo kakve bezbjednosne politike u Evropi i predstavlja se kao egzistencijalni rival Zapadu. Shodno tome, ne može biti nikakvog uticaja na evropske strukture i evropske politike“, rekao je on.

Neposrednu podršku nakon prijave Kosovu je ponudila Njemačka. Ali, prema Hasaniju, i Francuska ima suštinsku ulogu.

„Uloga Francuske je ključna, jer je  ova zemlja zajedno sa Njemačkom ikona današnje Evrope. Mnogo zavisi od njene pozicije, jer sa nominalnog aspekta, odnosno sa 31 glasom, smatram da nije problem doći do Komiteta ministara nakon ocjene Parlamentarne skupštine“, rekao je Hasani.

Izvor: Koha/Kossev