27 glasalo ZA, 50 protiv

Skupština Kosova jučer nije usvojila rezoluciju Demokratske partije Kosova nakon rasprave održane u vezi sa organizacijom obrazovanja na svim nivoima u situaciji pandemije kovida-19, prenosi Lajmi.

Samo 27 glasova je bilo za rezoluciju, 50 protiv i nije bilo suzdržanih.

Poslanica Demokratske partije Kosova Blerta Deliu predstavila je rezoluciju, kojom se, između ostalog, predlagalo, da se od ponedjeljka vrati redovno puno radno vrijeme.

"Skupština Kosova obavezuje Vladu Kosova da izdvoji budžet za dodatnu finansijsku podršku na osnovnu platu zaposlenih u preduniverzitetskim obrazovnim institucijama u iznosu od 100 eura za april, maj i jun 2021. godine. Obavezuje Vladu Kosova da poveća podršku nastavnicima i roditeljima kako bi mogli da pomognu svojoj djeci da ostanu angažovana u školi. Obavezuje Vladu Kosova da razvije plan za nadoknađivanje izgubljenih časova tokom ljeta. Obavezuje vladu da vrati redovnu nastavu nakon što je u ponedjeljak dobila mišljenje Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova“, obrazložila je ona predloženu rezoluciju.

Među prijedlozima u okviru rezolucije, našao se i prijedlog za vakcinaciju svih nastavnika, na svim nivoima do 1. septembra.

"Vlada bi trebalo da se obaveže da razvije programe obuke za poboljšanje digitalnih veština nastavnika i vještina učenja na daljinu. Obaveza je Vlade Kosova da dodjeli dodatna sredstva opštinama kojima je potrebna radi povećanja kapaciteta i mjera zaštite i prevencije protiv virusa kovid-19. Obavezuje se Vlada Kosova da dodjeli dodatna sredstva javnim obrazovnim institucijama u cilju povećanja kapaciteta i zaštitnih i preventivnih mjera protiv virusa kovid-19 u univerzitetskim objektima. Obavezuje vladu Kosova da naloži institucijama visokog obrazovanja da naprave nacrte planova i smjernice za poboljšanje organizacije obrazovanja u skladu sa specifičnostima oblasti studija“, rekla je ona.

Izvor: Kosovo Online/Lajmi