Maksimalistička pozicija

Viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu i stručnjak za Balkan Bodo Weber rekao je za Kosovo Online da je izglasavanjem druge Kurtijeve vlade, aktuelna transformacija političkih elita na Kosovu postigla svoj prijevremeni vrhunac, a koji će imati uticaj i na dalji tok pregovora između Kosova i Srbije o konačnom, sveobuhvatnom, pravno obvezujućem sporazumu, kao što se moglo naslutiti iz ekspozea premijera Albina Kurtija.

Kako je naveo Weber, "četiri principa Vlade za buduće pregovore, što ih je Kurti izložio, na jednoj strani će olakšati EU i SAD resetovanje pregovora na jasnim principima prvobitnog okvira političkog dijaloga", i kako navodi tu misli na insistiranje na prihvatanju realnosti nezavisnost Kosova u datim granicama".

"S druge strane četiri principa imaju neke elemente koji teoretski mogu usložiti pregovore, kao što su insistiranje na suočavanje Srbije s prošlošću kao svojevrsni preduslov za pregovore, ali i na ratnoj odšteti. Ipak ja razumijem paket principa i zahtjeva kao početnu, maksimalističku pregovaračku poziciju Prištine", rekao je Weber.