Kolaps
Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukiqi rekao je da će, ukoliko se primjene mjere potpunog zatvaranja, finansijska stabilnost Kosova u pogledu budžeta biti ugrožena.
On je u intervjuu za Ekonomia onlajn izjavio da “je eventualno zatvaranje opasno jer smo do sada imali rizik za radna mjesta, kao i za zatvaranje preduzeća, dok sada ulazimo u onu fazu ugrožavanja finansijske stabilnosti Kosova u pogledu budžeta i finansija“.

Predsjednik Američke privredne komore Kosova Arian Zeka naglasio je da će karantin Prištine uticati na opadanja ekonomske aktivnosti a postoji i rizik da veliki broj kompanija bankrotira.

"Smanjenje privredne aktivnosti dovešće do smanjenja opštih i budžetskih prihoda, daljem smanjenju sposobnosti države da se nosi sa pandemijom kako u pogledu zdravstvene zaštite, tako i u smislu podrške preduzećima”, rekao je on.

Zeka je dodao da bi dijaspora mogla igrati važnu ulogu u fazi ekonomskog oporavka. Prema njegovim riječima, ukoliko se primjene restriktivne mjere, kolaps se može vidjeti narednih dana.

Prema Rukiqijevim riječima, dijaspora je igrala važnu ulogu u pogledu finansijske podrške, budući da je važan nosilac ekonomskog razvoja Kosova.

"Dijaspora je igrala važnu ulogu u svakom procesu u zemlji, ne samo u pogledu moralne podrške, već i finansijske podrške,  direktne pomoći porodicama ovdje kao važnog nosioca ekonomskog razvoja. Do sada je preko milijardu eura razlika u prometu u odnosu na isti period prošle godine. Ako postoje određene radnje, novo ne-zatvaranje, možemo to izbjeći”, rekao je on.

Prema podacima Centralne banke Kosova doznake su bile preko pola milijarde eura.

U poređenju sa istim periodom 2019. godine, poslato je 91 milion eura više ili oko 13 odsto više. Doznake za period januar-oktobar 2019. godine iznosile su 705,6 miliona eura.

Izvor: Kosovo onlajn/ Ekonomia onlajn