Europska komisija je pokrenula projekat za podršku kosovske uprave za civilnu avijaciju, kako bi sprovela sporazum o Zajedničkom europskom vazdušnom prostoru.

U saopštenju se navodi da ECAA sporazum zahtjeva od partnera na zapadnom Balkanu da postepeno sprovode vazdušno zakonodavstvo Europske komisije, i da postanu u potpunosti integrisani u unutrašnje avio tržište Europske unije.

"Projekat vrijedan milion eura, koji će trajati dvije godine, podržaće održivi razvoj civilnog aviosaobraćaja na Kosovu ispunjavanjem europskih standarda za vazdušnu bezbjednost i razvoj tržišnog okvira na osnovu principa slobodnog pristupa i pravične konkurencije", kaže se u saopštenju.

Projekat će, putem združenog projekta, sprovesti visoko stručni francuski zvaničnici i Generalna direkcija za civilnu avijaciju, koja je imala iskustva sa sličnim projektima u mnogim drugim zemljama.

Šef operacija Kancelarije za vezu Evropske komisije, Kjartan Bjornson, očekuje snažnu posvećenost svih korisnika, kako na političkom, tako i na tehničkom nivou, da aktivno učestvuju u projektu i obezbjede postizanje svih planiranih rezultata.

"Komisija pažljivo prati sprovođenje sporazuma i bilježi sva dešavanja u vezi sa razvojem tržišta u oblasti saobraćaja i doslijednosti sa propisima o zajedničkom europskom vazdušnom prostoru", rekao je Bjornson.

U saopštenju se navodi da će se projekat uglavnom baviti obukom i poboljšanjem kapaciteta ključnih institucija odgovornih za kreiranje politike, ekonomske i tehničke propise, bezbjednost u avijaciji, i za socijalna i pitanja koja se tiču životne sredine u vezi sa civilnom avijacijom.

Projekat ima za cilj da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete Uprave za civilnu avijaciju i Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva životne sredine, i komisije za istraživanje nesreća.