Fotosnteza kao oružje
U borbi protiv klimatskih promjena dobrodošla je svaka pomoć, a znanstvenici su stvorili i novo oružje koje bi moglo pomoći čovječanstvu u rješavanju toga globalnog problema. Napravili su "umjetni list" koji na vrlo jeftin način pretvara štetni ugljikov dioksid u korisno alternativno gorivo.
Proizvodnjom metanola iz ugljikova dioksida, koji je jedan od glavnih čimbenika globalnog zatopljenja, istovremeno bi se smanjile emisije stakleničkih plinova te pružila i alternativa za fosilna goriva koja stvaraju te stakleničke plinove.
Znanstvenici sa Sveučilišta Waterloo predvođeni profesorom inženjerstva Yimin Wuom inspiraciju za navedeni proces potražili su u prirodi i načinu na koji biljke koriste energiju sunca kojom ugljikov dioksid pretvaraju u hranu.
Nova tehnologija koju su napravili, predstavljena je u znanstvenom časopisu Nature Energy.
Mi je zovemo umjetni list jer oponaša proces fotosinteze koji se događa u pravom lišću. List proizvodi glukozu i kisik. Mi proizvodimo metanol i kisik, pojasnio je Wu.
Ključan dio procesa je jeftin, optimiziran crveni prah u obliku bakrenog oksida. Proizveden tako da ima što je više moguće osmostranih čestica, prah nastaje kemijskom reakcijom četiriju supstanci - glukoze, bakar-acetata, natrijeva hidroksida i natrij-dodecil-sulfata. Sve to dodaje se u vodu i zagrijava na određenu temperaturu.
Tako pripremljen prah nakon toga služi kao katalizator ili okidač za drugu kemijsku reakciju kad se pomiješa s vodom u koju se upuhuje ugljikov dioksid i uz zraku bijelog svjetla usmjerenu solarnim simulatorom.
To je kemijska rekacija koju smo mi otkrili. Nitko prije nas to nije učinio, naglasio je Wu.
Reakcijom se proizvodi kisik, baš kao i tijekom prave fotosinteze u lišću, dok se istovremeno ugljikov dioksid u vodenoj otopini navedenog praha pretvara u metanol. Metanol se prikuplja tijekom isparavanja dok se otopina zagrijava.
Idući je korak povećati proizvodnju metanola u tom procesu te komercijalizirati patentirani proces kako bi se njime prikupljao ugljikov dioksid s izvora najvećih proizvođača stakleničkih plinova poput elektrana, vozila i naftnih bušotina.