Pisac, slikar, skulptor, istraživač

Noćas, nakon kratke bolesti, u Tirani u 70. godini života preselio Nazif Dokle.

Nazif Dokle je nesumnjivo bio najveći intelektualac iz albanskog dijela Gore ali i Gore u cjelini. Objavio je više od 35 knjiga na albanskom i goranskom jeziku. Pored ostalog, objavio je dvije zbirke narodnih pjesama, knjigu narodnih pripovjedaka, veliki goransko-albanski rječnik sa preko 43 hiljade jedinica i drugo.
Bio je i slikar, skulptor, istraživač. 
Dženaza će biti obavljena u srijedu, 31. decembra 2014. godine, u 12 sati na Gradskom groblju u Kuksu.
Nazif Dokle je iza sebe ostavio suprugu, sina i dvije ćerke.
Nazif Dokle
KA ĆE UMREM…
Ka će umrem,
Da ne činite će zaginem,
Zakopite me vo mua planina...
Će viđite ako ne vnikne jena pesna,
Ako ne razvije čičok golubi
Granoj jena vrba...
Ako ne vrze brest
Jena vrzguljica tvrda.
Će viđite...
Ako ne vi se napuči
Vo modzuk jena grba.
(1989)
OVJA NOĆ...
Ah, ovja noć,
Što mi ga prepudi dremka.
Mi gi oćoraje sonoj...
Me jahna na jena nušaljka
                               strašna.
Na jena nušaljka tenka,
Mi go zdrončih uplah na klepalice,
i gi ogluhna zvonoj...
Ot rod na grop,
Ot rid vo reka,
Ot život na mreš,
Me frlja,
Ot vrh na koren me metka.
Zbrkalje vo mua planina golubi,
Ka slepi se vrtet,
Ne možet da go najdet put
                                  za ke zora,
Džaba s'nčogljet zdrak go čeka...
Zašto vake ždrebina mi gi spletka?!
Ah, ovja noć,
Beda oči da mu dade,
Što mi ga pobedi pesna:
„Ne mi go frljaj tolko
Će pane, će se utepa,
Da me pahne,
Ka se razviva crešna!!!
(1989)