Regionalni književni časopis

Časopis “Sarajevske sveske”, bavi se temama od regionalnog značaja sa obimnom interpretacijom iz raznih perspektiva.

U Sarajevskim sveskama, u dvobroju 49/50, od 20. maja 2016. godine, u poglavlju Manufaktura, zajedno sa novim poetskim i proznim radovima pisaca: Barbare Simoniti, Ljiljane Dirjan, Andrijane Kos-Lajtman, Petra Andonovskog, Ahmeda Burića, Branke Takahaši, Miklavža Komelja, Alme Ajanović Zornić, Mime Simić, Evalda Flisara, Nade Topić, Andreja Skubića, Darka Cvijetića, Martine Vidaić, Nebojše Lujanović, zastupljen je i naš pjesnik Mustafa Balje, i to izborom iz njegovog pjesničkog opusa. (Sarajevske sveske, str. 270 do 279)
Ovaj časopis je pokrenut nakon što je grupa intelektualaca iz bivše Jugoslavije, 2001. godine, došla na ideju o izdavanju nezavisnog regionalnog lista koji će služiti kao forum za dijalog i biti posrednik za doprinos pomirenju na Balkanu i promovisanje kulturnih vrijednosti, međusobne saradnje i razumijevanja.
Na samom početku imao je dvostruku namjenu: prvo, da nanovo uspostavi prekinute komunikacije između raznih regionalnih i etničkih zajednica na Balkanu, a drugo, da se fokusira na stvaranje regionalnog javnog foruma koji će olakšati i doprinijeti procesu pomirenja u zemljama bivše Jugosavije.
Do sada je objavljeno 50 brojeva, i časopis “Sarajevske sveske”, bavi se temama od regionalnog značaja sa obimnom interpretacijom iz raznih perspektiva, poput: Žensko pismo, Pisci na granici, Pisci i nacionalistička ideologija, Ratno pismo, Neevropska Evropa, Nacionalni književni kanon, Savremena književnost i naši jezici, Savremena drama u regionu, Savremeni roman u regionu, Savremena pripovijetka u regionu i sl.
''Sarajevske sveske' su postale izuzetno važan primjer regionalne saradnje i uticajni forum koji obezbeđuje prostor za raspravu na razne teme koje su bitne za regionalnu integraciju u širem evropskom kontekstu, dok veliku pažnju posvećuju i aktuelnim društvenim političkim pitanjima kako što su: položaj Balkana u širem kontekstu evropske kulture i političke prakse, post-totalitarni nacionalizam, odgovornost intelektualaca u poremećenim društvenim uslovima, kulturni i politički aspekti tranzicije itd.
32.000 primjeraka časopisa je objavljeno i raspodeljeno u regionu i dostavljeno na važne destinacije u Evropi (npr. Slavistički seminari na raznim univerzitetima, značajne biblioteke..itd)
“Sarajevske sveske” su promovisane mnogo puta u svim glavnim gradovima regiona (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Priština, Podgorica) i primile su izuzetno pozitivne kritike u svim istaknutim medijama. 
Dvobroj 49/50 časopisa "Sarajevske sveske", od 20. maja 2016. godine, možete preuzeti OVDJE!