Iz štampe izašla prva od šest knjiga o Gori

Nazif Dokle, nesumnjivo najveći intelektualac iz Gore, priprema veliki projekat o kulturi, tradiciji i historiji Torbeša iz albanskog dijela Gore. Nedavno je iz štampe na albanskom jeziku izašla prva od ukupno šest knjiga, koliko je predviđeno edicijom.

Nazif Dokle je nesumnjivo najveći intelektualac iz albanskog dijela Gore ali i Gore u cjelini. Objavio je više od 30 knjiga na albanskom i goranskom jeziku. Pored ostalog, objavio je dvije zbirke narodnih pjesama, knjigu narodnih pripovjedaka, veliki goransko-albanski rječnik sa preko 43 hiljade jedinica i drugo. 
Krajem prošle godine iz štampe je izašla knjiga Torbeši Kuksa – ženidba/udadba (Torbeshët e Kukësit – Martesa), prva knjiga iz edicije o Torbešima Kuksa. Namjera autora je da u šest knjiga promoviše historijsku tradiciju stanovnika – Torbeša ovih sela. Svaka od ovih knjiga je zasebna jedinica koja na neki način obrađuje jednu temu, dok sve istovremeno čine jednu cjelinu koja pomaže u percepiranju bogatstva kulturnog nasljeđa i historije prostora o kojem je riječ.  
Prve tri knjige su etnološke, dok su druge tri historijske. Priprema i štampanje ovih knjiga je rezultat višegodišnjeg sakupljačkog i istraživačkog rada autora na prostoru Gore.
Prva knjiga, kojom je otvorena edicija, obrađuje svadbene običaje, odnosno običaje vezane za ženidbu i udadbu u Gori. U knjizi su na izvanredan način istraženi i opisani običaji koji prate ove procese u tradiciji i kulturi Torbeša Gore (Gorana). Gotovo sve etape ovih običaja prate i pjesme, koje autor donosi čime se potvrđuje autentičnost i originalnost ovoga rada. Fotografije (mahom iz kolekcije Safeta Doklea), također, prate običaje i doprinose boljem približavanju i prezentaciji kulturnog kapitala ove oblasti.         
Ova knjiga, kao i ostale iz edicije, pisane su na albanskom jeziku. Neophodno je da se prevedu na bosanski jezik kako bi bile dostupne široj čitalačkoj publici, odnosno onima kojima su prevashodno namijenjene.