U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (Cetinje) i Crnogorskog filološkog društva (Podgorica) na Cetinju će se od 6. do 8. septembra 2023. održati IV. Međunarodni naučni skup "Cetinjski filološki dani", koji će okupiti značajan broj naučnika.JEZIČNA SEKCIJA i KNJIŽEVNO-KULTURNA SEKCIJA privukle su naučnike i istraživače iz mnogih zemalja.

Uz nacionalne predstavnike, na konferenciji će sudjelovati predstavnici europskih i američkih univerziteta, jezičnih i književnih instituta ili nacionalnih naučnih akademija. 

Predstavnici kosovskih univerziteta će također prisustvovati ovoj konferenciji.