BIVŠI ZATVORENICI

Nakon što se se vojnici Wagnera povukli iz Ukrajine, dio jedinica vratio se u Rusiju, ali čini se kako građani sve češće prijavljuju nedolična ponašanja bivših pripadnika ove paravojne skupine.

Zabrinutost su Rusi pokazali i na način da su Jevgeniju Prigožinu poslali otvoreno pismu u kojem se žale na ponašanje bivših pripadnika Wagnera koji su se vratili sa fronta.

Najčešće probleme građani prijavljuju sa bivšim zatvorenicima kojima je služba u Wagneru poslužila kao svojevrsna amnestija.

"Izvinjavam se zbog neugodnosti, ali trenutno imamo lošu situaciju. Jedan od vaših bivši pripadnika se, u najmanju ruku, ponaša nedolično. Stalno je pijan, izaziva sukobe i viče da se borio na frontu. Svima se predstavlja kao pripadnik Wagnera. Naravno, niko ne želi da ima posla s njim", navodi se u pismu.

Jedan od građana koji se potpisao kao Telman također je napisao kako je porodica imala probleme sa bratom koji se vratio iz službe Wagnera.

"Otkako je pušten iz službe, stalno pije. Međutim, to nije glavni problem. Prijeti da će me ubiti preko telefona. Nakon određenog vremena me zove na telefon i govori kako me čeka na ulazu", rekao je.

Advokatica Olga Romanova koja zastupa zatvorenike izjavila je kako društvo još uvijek nije spremno za povratak bivših zarobljenika sa fronta.

"To nije bio dio plana jer su trebali poginuti ili nastaviti rad u Wagneru. Prigožinovi nasilnici su veliki problem za Rusiju i njen narod jer su psihički traumatizirani kako u zatvoru tako i u ratu. Niko vani ne vodi računa o njihovoj socijalizaciji. Oni su veoma opasni za društvo", rekla je Romanova.