Hidžab je zabranjen u školama na Kosovu

Tekuća debata o nošenju hidžaba u balkanskim zemaljama usredotočena je na ljudska prava i lične slobode.

Rasprava vezana za pravo na nošenje hidžaba i drugih vjerskih simbola u školama i javnim institucijama u toku je u mnogim zemljama u regionu. Uprkos napretku ostvarenom u oblasti ljudskih prava, neke vlade i dalje zabranjuju nošenje hidžaba.

Iako Kosovo ima najveći broj muslimanske populacije na Balkanu, nošenje hidžaba u školama je zabranjeno administrativnim rješenjem ministarstva obrazovanja donesenim 2010. godine. U nekim slučajevima, kosovske vlasti su izbacivale iz škole djevojčice zbog nošenja hidžaba.

Njomëzi Jashari, učenici srednje škole iz Uroševca, je u januaru zabranjen ulazak u školu s hidžabom na temelju rješenja usvojenog 2010. godine.

Agim Berisha, šef Odjela za obrazovanje u lokalnoj vlasti Uroševca, pojasnio je tu situaciju.

"Nismo je izbacili iz škole, nego smo samo zabranili ulazak u školu u odori koja je u suprotnosti sa rješenjem ministarstva obrazovanja iz 2010. godine."

Jasharijeva više ne pohađa školu. Školske vlasti su se usaglasile da joj omoguće polaganje ispita na kraju školske godine, kada drugi učenici ne budu prisutni u školskim prostorijama.

Razredne kolege Jasharijeve su protestirali, a pokret Bashkohu je krajem januara organizirao i generalni protest.

"To rješenje je protivno ustavu Kosova, koji svim građanima garantira pravo na obrazovanje. Jasno je da se radi o diskriminaciji na vjerskoj osnovi, pri čemu su muslimani žrtve," kazao je Bujar Gjikokaj, generalni sekretar pokreta "Bashkoku".

U Turskoj je nastavnicima u javnim školama i učenicima mlađim od 18 godina zabranjeno nošenje hidžaba. Univerzitetskim studentima je od 2010. godine dozvoljeno nošenje hidžaba unutar univerzitetskog kompleksa.

Neki pravnici u većinski islamskoj Turskoj pozivaju da se obrati pažnja na ograničavanje lične slobode zbog trenutne zabrane nošenja hidžaba.

"U Turskoj je zabrana nošenja hidžaba u školama ne samo ograničila slobodu obrazovanja tih djevojčica, nego je narušila i demokratski razvoj zemlje," kazala je Fatima Benli iz Međunarodnog saveza pravnika.

Turska je u novembru 2012. godine najavila da će za akademsku godinu 2013-2014. ukinuti zabranu nošenja hidžaba u vjerskim i drugim školama tokom izbornih predmeta iz oblasti Kur'ana.