KOTOR

U prostorijama policije u Kotoru 30. jula 2020. godine dva inspektora policije su organizovala seksualne orgije sa dvije ženske osobe, piše crnogorska Borba.

O "vreloj akciji" su, preko kriptovanog telefona, obavještavali policajca Lj. M. koji se tereti da je na vrhu Kavačkog klana.

Borba je došla u posjed fotografija, koje su dio spisa koji je Europol dostavio nadležnim organima o presretnutim porukama.

Jedna od dvije ženske osobe sa ovih fotografija je bila u centru afere godinu dana ranije kada je osuđenik Đ.P. koji kaznu izdržava u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, objavio fotografiju na kojoj je, u bolničkoj sobi, sa jednom obnaženom i drugom djelimično obnaženom ženskom osobom, koja je obučena u uniformu zdravstvenog radnika.

Na pomenutim fotografijama jasno se vide nedolične radnje, u policijskoj stanici, a sve to prate i poruke koje jedan od inspektora šalje Ljubu Miloviću.