Nadležni iz opštinskog direktorijata za kulturu, omladinu i sport razpisali su konkurs za organizaciju i menadžiranje Festivala dečjih pesama “ Flutrat 2010 “.

Pozivaju se svi zainteresovani da konkurišu za organizovanje i menadžiranje ovog festivala  a zainteersovani treba da dostave: Izvod o registraciji NVO ili biznisa i idejni projekat za tehničku i umjetničku realizaciju festivala.
 
Kako stoji u konkursu, koji je otvoren 15 dana, prednost će imati oni koji dostave reference o iskustvu i organizovanju ovakvih manifestacija. Posebnim ugovorom preciziraće se ugovorene obaveze između opštine Prizren i dobitnika konkursa za organizovanje i menadžiranje ovogodišnjeg Festivala.
 
Pisani zahtjevi, zajedno sa traženom dokumentacijom, treba dostaviti  preko šaltera br. 16 (sa naznakom „F LUTRAT - 2010“ – organizovanje i menadžiranje), za Direktorijat za kulturu, omladinu i sport.