Skupština opštine Prizren usvojila je budžet za 2024. godinu i prognoze za 2025. i 2026. godinu. Na vanrednoj sjednici na kojoj je razmatrana samo stavka budžeta, sadržaj ovog prijedloga je na različite načine ocjenjen od strane vladajuće strane i opozicije.

Dok ga je rukovodstvo opštine opisalo kao sveobuhvatan budžet, sa druge strane opozicija iz Pokreta Samoopredjeljenje je ocjenila da ima nedostataka i da budžet nije razvojni.

Predsednik opštine Prizren Shaqir Totaj je rekao da je budžet sveobuhvatan, u kom slučaju prema njegovim riječima, planirani različiti projekti za sve zajednice.

Što se tiče sastavljanja budžeta, nije izostala kritika opozicije. Šef odbornika VV Karanfil Haxhillari je naglasio da ovaj budžet nema svrhu i viziju, jer su predviđena samo ulaganja u beton, asfalt i kocke.

Šef odborničke grupe PDK Adrit Krasniqi je naglasio da je budžet za 2024. godinu veći za 15 odsto u odnosu na budžet za 2023.

Budžet za 2024. je šef odborničke grupe LDK Haziz Hodaj nazvao "fontanom želja", čime se nije složio sa izjavama svog kolege iz VV - niti sa kolegom iz PDK.

Direktor finansija, Sultan Badallaj, smatra da je budžet za 2024. godinu konsolidovan i sveobuhvatan.

Nakon rasprave odbornika, sa 24 glasa za, 8 protiv i 5 uzdržanih, odobren je budžet planiran za 2024. u ukupnom iznosu od 65 miliona eura, kao i projekcija za 2025. od 69 miliona eura i 72 miliona eura za 2026. godinu.