30 eura za 15 dana boravka na Kosovu

Naši ljudi koji žive van Kosova i koji dolaze na Kosovo se žale na osiguravajuća društva. S druge strane, osiguravajuća društva to opravdavaju neučlanjenjem u Zeleni karton.

"U početku sam platio 30 eura za 15 dana boravka na Kosovu, onda mi je trebalo da produžim odmor još 5 dana i bio sam u obavezi da ponovo odem na granicu i da nanovo platim osiguranje za vozilo, još 30 eura za novih 15 dana, jer nije bilo osiguranja na 5 dana. Mislim da je ovo pljačka", rekao je Shemsi Thaçi za list "Kosova Sot".

Zbog neučlanjenja Kosova u Vijeće evrospkih ureda osiguranja, državljani Kosova i dalje plaćaju na svakom graničnom prelazu zbog Zelenog kartona. Ovo neučlanjenje posebno košta naše ljude u dijaspori, koji nakon ulaska na Kosovo su u obavezi da plaćaju osiguranje za vozila za ono vrijeme koliko borave na odmoru. Naši ljudi iz dijaspore ovo smatraju kao pljačku koja se vrši njima kada žele ući na Kosovo...