300 hiljada, ne 500, a možda i 700 hiljada

U posljednjih deset godina davane su različite cifre o broju Kosovara koji žive u dijaspori. Cifre počinju od 300 hiljada, idu do 500 hiljada i završavaju na brojci od 700 hiljada Kosovara za koje se misli da se nalaze van zemlje. Iz ovog razloga, Ministarstvo za dijasporu Kosova je započelo proces registracije naših ljudi koji žive u dijaspori.

Kada je Kosovo izvršilo popis stanovništva 2011. godine, dijaspora nije bila uključena. U stvari, oni su bili brojani, ali u službenim ciframa ne figuriraju kao rezidentno stanovništvo na Kosovu. Tako, u to vrijeme službeni podaci su pokazali da u zemlji živi samo 1.7 miliona stanovnika. Dvije godine kasnije, Statistički zavod Kosova, ovu cifru je povećao na 1.8 miliona stanovnika.

Bez obzira na to, Ministarstvo za dijasporu Kosova je pokrenulo postupak za registraciju svih iseljenika koji se nalaze širom svijeta. Pretpostavlja se da je njihova brojka velika. Kosovari u Švicarskoj su peti po broju stanovnika koji žive u toj zemlji.

Ministarstvo za dijasporu je putem televizijske reklame i preko interneta započelo kampanju registracije svih Kosovara koji se nalaze u dijaspori.

"Ministarstvo za dijasporu, u skladu sa zakonom o dijaspori Kosova će započeti izradu registra dijaspore. Registracija će se vršiti elektronskim putem i putem formulara", stoji u saopštenju.

Obrasci, prema ministarstvu, se nalaze u svim ambasadama i konzulatima Kosova širom svijeta, u svim opštinama na Kosovu i na svim graničnim prelazima, na aerodromu "Adem Jashari" i kancelarijama Ministarstva za dijasporu.

"Podaci iz registra su neophodni kako bi se olakšala administrativna procedura, kako za izdavanje ličnih dokumenata, pomoć u poslovnim stvarima i za sve potrebe dijaspore i ljudi u dijaspori", stoji u saopštenju datom na internetu i TV-u.

Da bi bili obaviješteni o postupku, naši sunarodnici u dijaspori prema Ministarstvu za dijasporu, mogu posjetiti web stranicu ovog ministarstva.

Kosovske institucije su jedine u regiji koje ne znaju koliko ljudi ima u dijaspori. U posljednjih deset godina davane su različite cifre o broju Kosovara koji žive u dijaspori. Cifre počinju od 300 hiljada, idu do 500 hiljada i završavaju na brojci od 700 hiljada Kosovara za koje se misli da se nalaze van zemlje.

Da bi se ova cifra ozvaničila, zvanična Priština je započela sa radom na planu da u 2013. godini započne sa registracijom dijaspore. Međutim, kako izgleda zbog složenosti ovog procesa ona kasni.

POSJETITE SAJT MINISTARSTVA ZA DIJASPORU!