Na graničnom prelazu Bela Zemlja (Dheu i Bardh) kolona automobila koji ulaze u Srbiji duga i nekoliko kilometara. Čeka se i dva do tri sata.

Gužvu, osim velikog broja Kosovara koji se preko Srbije vraćaju sa odmora, stvaraju srbijanska granična policija koja ne dozvoljava ulazak u Srbiju na osnovu dokumenta koji izdaju kosovske vlasti (Ekstrakt iz knjige rođenih), što građanima koji žive u pograničnom dijelu sa obje strane onemogućava nesmetano kretanje. 
Također, na magistralnom putu između Orlata i Kosova Polja, zbog radova na dionici ka skretanju prema Bresju, saobraćaj je usporen i stvara se ogromna gužva sa obje strane magistralnog puta.