Visoke cijene pomogle

Vlada Kosova može biti zadovoljna podizanjem cijena roba, koje su se dogodile tokom proteklih godinu dana. Takva cijena uvezene robe je garant za postizanje plana Carine Kosova da sakupi 876 miliona eura u toku 2012. godine. To je zato što svako povećanje u cijeni uvezene robe čini da prihodi od Carine, prvenstveno od PDV-a, budu veći.

Na početku godine se mislilo da Carina Ksoova neće uspjeti da sakupi 876 miliona eura, onoliko koliko je planirano od strane Vlade. Mraz i niske temperature uticale su da prihodi u prva tri mjeseca ove godine budu znatno manji nego što je prvobitno planirano.