Ombudsman Kosova

Ljudska prava i njihovo poštovanje na Kosovu svake godine se unapređuju, ali to i dalje nije u skladu sa potrebnim standardima i onim čemu Kosovo teži, ali ni na osnovu ustavnih i zakonskih odredbi, rekao je ombudsman za ljudska prava Naim Qelaj za RTK.

Qelaj je naveo da prema ocjeni koja je napravljena na osnovu prijava građana o kršenju prava, svake godine se ističe nedostatak prava na pravično suđenje.

Dodaje da te pritužbe povećavaju potrebu za reformom pravosudnog sistema uopšte.

"Nažalost, dva izvještaja proteklih godina (2022. i 2023.) koja su podneta skupštini, nisu skupštinski ocjenjeni. To pokazuje loše stanje u odnosu na pristup koji skupština ima kao nadzorni organ za sprovođenje ljudskih prava od strane svih izvršnih organa, nezavisnih institucija i drugih agencija. A sa druge strane, ostavljaju u sjenci rad i zalaganje koje je Ombudsman imao tokom godine do sastavljanja izvještaja, gde detaljno dokazuje i iznosi svaku povredu koja je evidentna iz pritužbi ili iz istraga advokata“, rekao je Qelaj.

Dodao je da će uputiti javni apel i da skrene pažnju skupštini da su ljudska prava osnovna za dobrobit ljudi.

Prema njegovim riječima, neocjenjivanjem skupštinskih izvještaja Ombudsmana posredno se krše ljudska prava.

"Ne postoji oblast i segment ljudskih prava kojih se ne dotičemo u izvještajima, a netretiranje, nedavanje značaja i težine ovim izveštajima slabi poštovanje ljudskih prava uopšte. Narod je pozvan i ima ustavni mandat da iznosi stavove i mišljenja kada utvrdi da postoji kršenje ljudskih prava", rekao je Qelaj.

Izvor: Kosovo online/RTK