Jedan od najvećih problema

Institut za studije hibridnog ratovanja OCTOPUS održao je konferenciju pod nazivom „Uspon krajnje desnice u Evropi i na Balkanu: istorijska pozadina, ideologija, politički uticaj i potencijal za rast“.

„To je tema koja je veoma aktuelna. To je jedan od najvećih problema koji utiče na uništenje evropske demokratije, posebno je je veliki uticaj na Balkanu", rekao je direktor ovog instituta Agim Musliu.

Musliu tvrdi da je posljednjih godina došlo do značajnog porasta aktivnosti ekstremno desničarskih grupa u Srbiji.

"Evropska ekstremna desnica poznata je po tradicionalnim vezama sa Kremljom i njeno trajno utočište i dalje je Srbija", istaknuto je na konferenciji.

Viši naučni saradnik ovog instituta Taulant Elshani rekao je da su širenje laži, podsticanje mržnje i nasilja, pobijanje i predstavljanje kosovskih institucija kao nestabilnih, dio ovih agendi.

„Istorijske, političke, kulturne veze i geostrateški interesi Srbije i Rusije služe kao osovina ovog ekstremizma. Ovo služi kao kišobran za finansiranje, podršku i podrivanje kredibiliteta demokratskih država. Srbija ih koristi kako bi se što više uticalo na pravi narativ o istoriji Kosova“, rekao je Elshani.

Panelisti na konferenciji, ovog novoosnovanog instituta su pored Kosova i iz Crne Gore i Srbije.