Ombudsman Kosova

Ombudsman Naim Qelaj smatra da bi građani Kosova imali najviše koristi od članstva u Savjetu Evrope, prenosi Koha.

"Nesumnjivo da će korist biti višestruka pre svega za građane. Po prvi put građani Kosova, u slučaju kršenja ljudskih prava i sloboda od strane javnih organa, imaju priliku da se obrate Savjetu Evrope kroz mehanizme koji postoje, uključujući i Evropski sud pravde za ljudska prava", rekao je Qelaj.

Prema njegovim riječima, članstvo u Savjetu Evrope stvara obaveze za Kosovo, a s druge strane, postoji mnogo odgovornosti i obaveza za same institucije.

Advokat Hilmi Jashari ocjenio je da će se članstvom Kosova u Savjetu Evrope povećati odgovornost institucija.

"To je činjenica koja u velikoj mjeri podiže odgovornost organa prema međunarodnim mehanizmima, kroz pravosudni sistem i odluke Evropskog suda u Strazburu, koje su obavezne i koje u konačnoj izvršnoj vlasti nadzire odbor ministara koji je takođe još jedno posebno tijelo Savjeta Evrope koje ima glavne zadatke da nadgleda sprovođenje odluka Evropskog suda u Strazburu", rekao je on.

Jashari, koji je bio i na funkciji ombudsmana, kaže da bi članstvo u SE takođe povećalo nadzor nad nivoom demokratije.

Prema njegovim riječima, postoji još jedan važan mehanizam, Povjerenik za zaštitu sloboda i ljudskih prava pri Savjetu Evrope, koji na godišnjem nivou daje procjenu odnosnih država i drugih mehanizama i drugih važnih konvencija, i da će Kosovo biti odgovorno u poštujući sve ove procedure.
 
Izvor: Koha ditore/Kosovoonline