Oporezivanje

Poreska uprava Kosova (PUK) od ove godine je pokrenula novu aktivnost naplate poreza za državni budžet.

Čak i građani koji vode preduzeća, do 31. marta biće u obavezi da podnesu poresku prijavu PAK-u, prenosi KosovaPress.

Ova institucija od ove godine ima za cilj da poveća budžetske prihode za državnu kasu kroz proširenje poreske osnovice za građane koji ostvaruju pojedinačne prihode iz različitih djelatnosti.

U okviru Zakona o porezu na dohodak građana, direktor PAK-a Ilir Murtezaj najavljuje da je svaki građanin koji ostvari lični dohodak dužan da do 31. marta ove godine podnese poresku prijavu. U suprotnom, kazne za neprijavljivanje su iste za pojedinca kao i za preduzeća.

Murtezaj za KosovaPress kaže da je ideja ove nove aktivnosti da PAK proširi poresku osnovicu na građane.

„Pokrećemo aktivnost koju ćemo tokom ove godine, ali i narednih godina fokusirati na otkrivanje utaje poreza fizičkih lica, odnosno pojedinca. U ovom slučaju razvijamo poresku prijavu za pojedinca, koja je slična prijavi poreza na dohodak fizičkih lica, definišući neke promjene koje se identifikuju sa pojedincem. Ideja svega je da poresku osnovicu proširimo na građane koji ostvaruju prihode iz različitih djelatnosti u zemlji ili inostranstvu, ali i kapitalne dobitke koje su možda ostvarili u prošlosti, a koje će ostvariti i u nastavku, a zatim mora da podsjetimo i one koji moraju da plaćaju poreske obaveze po osnovu dobiti koju su ostvarili“, naglašava on.

Da bi građanima bila jasnija ova poreska obaveza, Murtezaj je naglasio da će građanin, ako ostvari dobit od 10 hiljada eura godišnje, platiti porez oko hiljadu eura. Takođe, građani koji u roku od godinu dana mogu da ostvare dobit od 100 hiljada eura, dužni su da plate porez oko 10 hiljada eura.

„Bez obzira na to da li je svaki građanin Republike Kosovo, stariji od 18 godina koji je ostvario prihod, dužan da podnese poresku prijavu i to u periodu od 1. januara do 31. marta. Imali smo pojedinačne izjave u prošlosti, ali u stvarnosti mi kao institucija nismo uradili dovoljno provera. Na osnovu naših informacija, utvrđeno je da kod ove kategorije građana postoji poreski jaz ili utaja poreza. Prije nekoliko dana smo najavili i kapitalnu dobit koja se ostvaruje od hartija od vrijednosti ili kriptovaluta. Dakle, i ova kategorija će biti uključena u ovu poresku prijavu“, naglašava on.

Prema članu 7. Zakona o porezu na dohodak građana, pod bruto dohotkom podrazumijevaju se svi prihodi koji su stvarno ili konstruktivno ostvareni iz sljedećih izvora: zarade, renti, korišćenje nematerijalne imovine; kapitalne dobiti nastale prodajom kapitalnih sredstava, uključujući pokretnu, nepokretnu imovinu i hartije od vrijednosti; penzije isplaćene u skladu sa relevantnim zakonima o penzijama na Kosovu.

Murtezaj je, između ostalog, govorio o učinku prihoda PAK-a za mjesec januar do 18. februara, rekavši da su prikupili oko 100 miliona eura.

„I u januaru ove godine je bio dobar učinak gde smo uspeli da premašimo negdje oko 27 odsto više nego u januaru 2021. Ali sa planom budžeta smo premašili za 11 odsto, a danas kada ponovo govorimo, imamo preko 28 odsto ili 97 miliona eura do sada prikupljenih prihoda“, kaže on.

U 2021. godini, PAK je prikupio oko 600 miliona eura poreza i preko 200 miliona eura penzijskih doprinosa.

Izvor: Koha/Kossev