Grupa za pravne i političke studije

Njomza Arifi iz Grupe za pravne i političke studije (GLPS) kaže da je Izvještaj Evropske komisije o napretku pokazao da je Kosovo daleko od ispunjenja svojih obaveza i da nijedna strukturna reforma nije postigla željeni rezultat, prenosi Ekonomija onlajn.

Arifi je navela da je potrebno angažovanje u glavnim izazovima ka ispunjavanju političkih kriterijuma, sa fokusom na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava, kao i ekonomske kriterijume sa fokusom na slobodnu tržišnu ekonomiju.

Arber Fetahu iz GLPS je rekao je da je u izvještajnom periodu svaka od zemalja Zapadnog Balkana postigla efikasne reforme, ali da takva procjena nije evidentna za Кosovo.

Pema njegovim riječima, Vlada treba da postigne rezultate u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi javne uprave i obrazovanja. Potrebna je, smatra, veća i ozbiljna institucionalna posvećenost u ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Evropske reformske agende

"GLPS preporučuje da Vlada Kosova uloži veće napore i bolju međuinstitucionalnu koordinaciju kako bi trasirala konkretne rezultate u nekim od ključnih reformi kao što su vladavina prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme javne uprave, obrazovanje", rekao je Fetahu.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online