U vrijeme pandemije

Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomas Sunjog, potpisao je u petak tri projekta vrijedna 11,8 miliona eura, s ciljem pružanja podrške socijalno ugroženim grupama i manjinskim zajednicama na Kosovu u vrijeme pandemije koronavirusa.

Iz EU navode da je cilj ovih projekata da se obezbjedi hitna podrška, socijalna zaštita i brzi socijalno-ekonomski oporavak za najranjivije grupe, naročito djecu i žene.

„Oni su dio programa koji će obuhvatiti 200.000 građana. Sastoji se od šeme hitne podrške rješavanju osnovnih potreba 8.000 porodica koje žive u siromaštvu, što uključuje i one koji pripadaju manjinskim grupama ili pak nisu zvanično ni registrovani“, poručili su.

Navodeći da je pandemija stvorila osjećaj izolovanosti među ljudima i destabilizovala društveni život, prouzrokujući mentalne i psihičke probleme, Ambasador Sunjog poručio je da EU sa zadovoljstvom pokreće ovaj program.

„(Program) će doprineti negovanju solidarnosti i socijalne kohezije u našim zajednicama koje su tako duboko potresene dramatičnim efektom pandemije i njenim uticajem na živote ljudi“, rekao je Sunjog.

On je takođe naglasio da sada, kada su vakcine postepeno sve više dostupne, EU mobiliše svoje resurse kako bi se partnerima sa Zapadnog Balkana obezbjedio pristup vakcini za kovid-19.

Program će biti realizovan u koordinaciji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja i opštinskim centrima za socijalni rad kao glavnim institucijama koje su odgovorne za socijalne politike i obezbjeđivanje i pružanje usluga i šema pomoći.

Projekat impementira Program UN za razvoj (UNDP), „Save the Children“ i Internacionalna organizacija za migracije (IOM).

Ambasador Sunjog potpisao je ugovore sa predstavnicima ovih organizacija u prisustvu Mentora Morine, direktora Odjeljenja za socijalne politike i porodicu iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja.