Memnuna Ajdini, kandidat Koalicije Vakat za gradonačelnika Prizrena

KSU: Ukratko o programu vaše stranke.

Memnuna Ajdini: Prioritetan zadatak koalicije Vakat je dalja integracija u novo savremeno demokratsko Kosovsko.
Posebno se zalažemo za prava manjinskih zajednica, kako bi se stvorili uslovi za normalan život u multietničkom Kosovu, a time i uklanjanje svake neravnopravnosti po bilo kom osnovu. To podrazumeva učešće u kosovskim institucijama svih nivoa, kao i saradnju sa civilnom i vojnom misijom međunarodne zajednice.
Pokretanje više decenija zapostavljene ekonomije uz povečano domaće i inostrano investiranje.
Zalagačemo se za razvijanje sela i ulaganja u savremenu poljoprivredu. Omogućiti našim poslovnim ljudima dobijanje povoljnih kredita i donacija, a time zaustavili dalje odlaske.
Ulaganje daljih napora za obrazovanje na bosanskom jeziku, uz povećanje kvaliteta nastave i obezbjeđivanje kadrova od predškolskog do post-diplomskog nivoa, uz dio sadržaja iz naše kulture, tradicije prošlosti, a po jedinstvenim planovima Kosova.
Pomoći dalji razvoj medija svih vrsta na bosanskom jeziku.
Nastavićemo zalaganje za slobodu vjeroispovesti i njenu institucionalizaciju.
Zaštita djece, omladine, invalida i penzionera mora dobiti mjesto koje im pripada, kao i dalja zalaganja za ravnopravan tretman žene u zdravoj porodici.
Ostvarivanje ovih ciljeva uz nacionalno i političko jedinstvo svih pripadnika omogućiće i opstanak na vjekovnim ognjištima.
Na bazi programskih dokumenata DSB, koje je sačinila radna grupa, nije bilo teško zaključiti da se aktuelna politika, ekonomska i socijalna situacija može poboljšati i stvoriti atmosfera rješavanja problema u društvu, samo pravom mobilizacijom ljudskog i ostalog resursa sa kojima raspolaže Opština Prizren.

KSU: Kako vidite Prizren danas i kako ga vidite za četiri godine?

Memnuna Ajdini: Prizren za četri godine vidimo kao grad konkurentne proizvodnje na bazi lokalnih resursa i turizma. Grad civilnog društva i bogatstva različitosti. Grad cjeloživotnog obrazovanja, zdravlja, kulture i sporta.

KSU:  Koji su glavni problemi bošnjačke zajednice?

Memnuna Ajdini: Glavni problemi bošnjačke zajednice je, kao i globalni problem Kosova, nezapošljenost. Takođe kao problem je identifikovan i širi spektar visokog obrazovanja.
 
KSU: Kako će te rješiti te probleme?

Memnuna Ajdini: Rješavane prvog problema vidimo kroz agrarnu politiku, obzirom da ima ogromne neobrađene površine plodnog zemljišta, oko 27000 ha, tu vidimo veliki potencijal za zapošljavanje.
Takođe ću se zalagati za razvoj turizma gdje postoji veliki prostor za zapošljavanje, jer mi vidimo Prizren kao turističku destinaciju, gdje na žalost ne može Prizren da se pohvali sa nekom posebnom strategijom za turizam, i po tom pitanju mi smo kao koalicija davali predlog za formiranje turističkog saveza i dalje ćemo se zalagati za to. U okviru strategije za turizam posebno mesto zauzima naš nacionalni park Šar-planina kao vazdušna banja, gdje vidimo prostor za razvoj ekoloskog i sportskog turizma. Danas je u svijetu popularan i seoski turizam gdje takođe sa našom strategijom planiramo i takvu vrstu turizma kao i mogućnost zapošljavanja.
Rješavanje problema zapošljavanja vidim i u otvaranju mini fabrika gdje će domaći ili strani preduzetnici biti zaštičeni zakonom u svom investiranju.
Takođe smatram da Bošnjacima iz dijaspore treba pružiti šansu za ulaganje na Kosovu, tj. obezbediti im sigurnost investiranja, čime bi omogućili i zapošljavanje mladih iz naše zajednice kao i stvaranje dobre klime za razvoj naše regije.
Za drugi problem tj. visoko obrazovanje nazire se rešavanjem statusa fakulteta u Prizrenu, tj. dobijanjem univerziteta, gdje vidimo prostora za otvaranje još nekih smjerova na fakultetu u okviru kapaciteta budućeg unuverziteta.
 
KSU: Ko su vaši glasači?

Memnuna Ajdini: Moji glasači se nalaze pre svega u bošnjačkoj zajednici, ali ne vidim razloga da se tu ne nađu i birači ostalih zajednica, s obzirom da imam program i vizije na dobrobit čitave opštine.
 
KSU: Poruka glasačima?

Memnuna Ajdini: Sigurna sam da će te glasati za programe a ne ljude, jer onaj ko ima program i viziju, okupiće kreativne ljude koji će sutra svoje znanje i sposobnosti pokazati vodeći grad.

Katedra Slobodnog Uma