“Danas kada SDA obilježava 21 godinu svog postojanja ne možemo da se ne prisjetimo dana osnivanja slavne SDA koja je obilježila zadnje desetljeće historije Bošnjaka prošloga vijeka.

Tokom svih ’90-tih godina SDA je zajedno sa Demokratskim savezom i svim drugim slobodarskim strankama i pokretima bila na frontu otpora i borbe protiv nasilja, ugnjetavanja i progona koje je sprovodio fašistički režim koji smo zajednički srušili. Na drugoj strani, mnoge ondašnje i novostvorene bošnjacke stranke i njihovi čelnici bili su u službi tog režima i radili  za velikosrpske interese Miloševićevih silnika a na štetu Bošnjaka, Albanaca i svih naroda na Kosovu.

I tokom cijele prve decenije ovog stoljeća SDA je smiono, znano i vizionarski predvodila sve akcije od životne važnosti za opstanak i stvaranje najvažnijih preduslova za opstanak Bošnjaka (i Gorana): izborila se u prvim godinama iza rata za opstanak bošnjačko/goranskog stanovništva i suprotstavila nasilju albanskih ekstremista i revanšista na Kosovu, zajedno sa predstavnicima Privremene vlade i Unmikove međunarodne uprave; uspostavila je sistem obrazovanja na bosanskom jeziku i dopremila udžbenike iz Bosne na osnovu direktnog dogovora predsjednika SDA, šefa Unmika Kouschnera i Ministra obrazovanja Vlade Kosova; osigurala ravnopravno učešće Bošnjaka u policijskim i pravosudnim organima; osnovala program na bosanskom na RTK-u u septembru ’99-te i uspostavila lokalne medije na bosanskom-nedjeljnik ‘Alem’, novinu kosovski Avaz i radio ‘Hayat’; na izborima 2001 činila okosnicu koalicije Vatan koja je bila jedinstveni i najuspješniji bošnjačko goranski politički subjekt (SDA, GIG, DRSM) sa gotovo 10 000 osvojenih glasova, petim ukupnim mjestom na Kosovu, četiri poslanička mandata i mjestom Ministra zdravstva koje je obnašao predsjednik SDA  sve do marta 2003 godine kada je izdan i prodan od koalicionih partnera. Tokom dugih i teskih pregovora o statusu Kosova od 2005. do 2008. godine SDA se energično zalagala za bošnjačke opštine Rečane i Vitomiricu, kao i goransko/bošnjačku opštinu Gora, dok su izdajnici Murati i Idrizi otvoreno djelovali protiv Gore i Vitomirice, a prijetvorno, radi zavaravanja javnosti podržavali opštinu Rečane, poslušno  slijedeći kosovske vlasti, da se u Beču ne raspravlja o bošnjačkim zahtjevima. To je bilo u direktnoj suprotnosti sa energičnim i stalnim zahtjevima predsjednika SDA koji je izričito tražio da se u Beču usvoje naši zahtjevi za sve tri opštine, bez razlike i lokalističkog podvajanja.

I danas je SDA ponovo pokrenula jedinstvenu akciju za ujedinjenjem svih bošnjačkih političkih subjekata, okupila četiri bošnjačko/goranska politička subjekta i uputila Proglas institucijama Kosova i javnosti, kojim se traži ispunjenje svih neostvarenih bošnjačkih zahtjeva, a posebno dobijanje sve tri opštine, službeni bosanski jezik na svim nivoima, fakultete na bosanskom na svim granama prištinskog Univerziteta, i ulaganje vladinog novca - svih onih desetaka miliona eura koji su nam godinama uskraćivani na račun ličnih dobitaka poslušnih predstavnika u vlasti, a za uspješan razvoj i izgradnju Župe, Vitomiričko-dobruškog kraja, Gore i svih krajeva u kojima žive Bošnjaci. 

Pozivamo sve bošnjačke političke subjekte da podrže naš Proglas, da se složimo i ujedinimo kao što smo to jednom učinili sa jedinstvenom koalicijom Vatan, i zajednički ostvarimo sve naše pobrojane i pravedne zahtjeve, od kojih zavisi budućnost i dostojanstven život Bošnjaka na Kosovu”, stoji i saopštenju Stranke demokratske akcije Kosova koje potpisuje predsjednik stranke Numan Balić.