Na sastanku zajedničkog borda za vladavinu prava EULEX-a i Vlade Kosova istaknuta je potreba za pojačanu borbu protiv korupcije čime su se i EULEX i kosovske vlasti složile da podrže povećanje resursa u specijalnom Tužilaštvu.

Zamjenik premijera Hajredin Kuqi je kazao da će biti pružena politička podrška i dodatne finansije radnoj grupi koja se bori protiv korupcije.

Dok je šef EULEX-a Iv de Kermabon sa zadovoljstvom dočekao odlučnost Vlade da se sa ovim pitanjem ozbiljno pozabavi.

"Neophodno je izgraditi strukturu koja će pokazati da su EULEX i Vlada opredjeljeni za borbu protiv korupcije", kazao je Iv de Kermabon.