Gubitak čula mirisa ili ukusa i bol u grlu su dva simptoma po kojima se dijametralno razlikuju omikron i delta varijanta koronavirusa, a tačka njihovog presjeka je osip, koji imaju i jedni i drugi zaraženi, pokazuje grafikon britanske Agencija za zdravstvenu bezbjednost.

Po ovim, posljednjim podacima koje je izdala ova britanska agencija, prikaz simptoma zaraženih omikron ili delta sojem pokazuje da je gubitak čula mirisa ili ukusa ređe prijavljivan kod pacijenata zaraženih omikronom u odnosu na one s deltom. Svega 13% pacijenata s omikronom ima ovaj simptom, dok je 34%, odnosno svaki treći zaraženi delta varijantom koronavirusa prijavio gubitak čula mirisa ili ukusa.Bol u grlu je češće prijavljivan kod inficiranih omikron sojem - više od polovina njih (53%), dok svaki treći zaraženi deltom (34%) ima gušobolju.

A čitava lepeza simptoma, poput kijavice, curenja iz nosa, kratkog daha, gubitka apetita ili glavobolje, dijareje, kašlja, povišene temperature, karakteristična je za oba soja.

Mučnina ili povraćanje, osip i bol u mišićima ili zglobovima tačke su presjeka omikrona i delta soja. I to osip najviše. I pacijenti koji imaju omikron i pacijenti koji su zaraženi delta varijantom koronavirusa podjednako imaju pomenute simptome, oni nisu češći kod jednog ili drugog soja.

Agencija podsjeća da su rezultati analize rani podaci o varijantama i da nalazi imaju visok nivo neizvesnosti.

Kurir.rs