Najtužniji video na svijetu

U Indiji postoji jedna krava koja svakog dana dolazi na jedno te isto mjesto, pred jedan te isti autobus. Prije četiri godine, ta joj je mašina smrti ubila jedino tele koje je ikada imala. Ne dolazi tugovati. Dolazi ga zaustaviti!

Svaki put kad naiđe, staje pred njega, napada ga rogovima, a ne zaustavlja niti jedno drugo vozilo. Ponekad ga samo uspori, ponekad ga čak potpuno zaustavi, ali ova mama ne odustaje. Pokušali su promijeniti boju autobusa, ali osjećala je da je isti.

Ko zna, njena upornost neće vratiti ono što je izgubila, ali možda je ovo ipak pobjeda za nju, jer ako više nijedna životinja ne pogine pod točkovima tog autobusa, u njenom srcu pravda možda bude zadovoljena.