Datira iz Srednjeg vijeka

Više od 1.000 ovaca i koza tokom "Trashumancije" prošlo je ulicama Madrida.

Trashumancia je tradicionalno premještanje stoke sa stalnih ljetnih na zimske pašnjake koje datira još iz srednjeg vijeka, a od 1994. godine u Madridu je obnovljena kao festival kojim se podstiče ovčarstvo.

Događaj se tradicionalno organizira jedne nedjelje u oktobru.

Nekada je ovo premještanje bilo organizirano dva puta godišnje, a učestvovale su na desetine hiljada životinja, ali danas je riječ o simboličnom činu u kojem učestvuje manje od 2.000 životinja.

Anadolija