Centar porodične medicine

Od 1. oktobra počinje godišnja, međunarodna kampanja podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke, gdje se kroz različite manifestacije i aktivnosti šireg društva senzibilizira populacija, posebno ženski spol, za povećanu brigu za svoje zdravlje.

"Priključujući se ovoj kampanji, s ciljem rane dijagnoze raka dojke, Opština Prizren, putem Direktorijata za zdravstvo, nudi odgovarajuće usluge u okviru Glavnog centra porodične medicine (GCPM) gdje je usluga besplatna i provodi se ultrazvučnim i mamografskim pregledima, od strane specijaliste radiologije”, navodi se u saopštenju opštine.

Samo dobrim zdravljem, brigom za svoje zdravlje, žene mogu iskoristiti svoj puni potencijal, u ispunjavanju radnih obveza, brizi za odrastanje djece, brizi za porodicu kao i za razvoj društva.