Dominiraju rak dojke i rak pluća

Za 10 do 15 odsto u odnosu na prethodne godine povećan je broj novih slučajeva tumora, a osim tog izazova, Klinika za onkologiju suočava se i sa nedostatkom medicinskih sestara, rekao je za portal Ekonomia Online direktor klinike Ilir Kurtishi.

"Imamo porast broja slučajeva za 10 do 15 odsto u odnosu na prethodne godine. Ovo za nas ostaje izazov jer je toliki procenat slučajeva sa tumorima izazov i za onkologiju. Mi se suočavamo sa problemom koji je prisutan u svim zemljama regiona i u Evropi i svijetu, a zajedno sa kardiovaskularnim bolestima, tumori su glavni uzroci smrtnosti u svijetu", rekao je Kurtishi.

Kako kaže, prošle godine bilo je 450 žena sa rakom dojke i između 250 do 300 pacijenata sa rakom pluća.

"Do maja mjeseca u posljednjem registrovanom registru karcinoma imali smo 715 novooboljelih, među kojima dominira rak dojke, odmah slijedi rak pluća, a odmah potom i veliki broj oboljelih od digestivnog trakta. Dakle, ovo su tri tipa tumora koji dominiraju ove posljednje četiri godine na Kosovu, dodajte ovdje broj oboljelih ili broj slučajeva tumora genitalnih organa kod žena i to su najčešće patologije na Kosovu. Takav trend su i ova prva četiri mjeseca 2024. godine i dominacija, kao što sam rekao, raka dojke kod žena i raka pluća kod muškaraca", rekao je Kurtishi.

Ukupno, kada se uzmu svi slučajevi patoloških oboljenja, kod oboljevanje je kod muškaraca za oko 5 odsto više nego kod žena.

Kada je riječ o slučajevima koji su lječeni u inostranstvu, Kurtishi kaže da se svake godine sve manje pacijenata upućuje na ta liječenja.

"Ove godine smo imali vrlo malo, samo dvije preporuke i jedna je bila za pedijatrijske slučajeve, a jedan slučaj preporučen od neurohirurgije. Ovaj broj se iz godine u godinu smanjuje. Aktiviranjem dvije nove opservatorije ovaj broj smo maksimalno smanjili, a u međuvremenu ćemo nastaviti sa novim tehnikama i to će još više povećati kvalitet radioterapijskih usluga i značajno ćemo smanjiti broj referenci u inostranstvu", rekao je Kurtishi.

Ukazao je da je za tu bolest neophodno podići svijest stanovništva što znači, kako kaže, da se mora što ranije otkriti u prvom i drugom stadijumu u odnosu na prethodne godine.

Kurtishi je govorio i o snabdjevanju lijekovima, za koje je rekao da je trenutno dobro.

"Dobro smo snabdjeveni od strane centralne apoteke i osim nekih preparata koji su nam nedostajali posljednjih godina, snabdjevanje je skoro 90 odsto. Obezbjeđivanjem nekih lijekova koje je ugovorilo Ministarstvo zdravlja imaćemo snabdjevanje sa esencijalne liste iznad 90 odsto, oko 93 odsto što je prvi put da imamo maksimalnu ponudu tih lijekova", navodi.

Izazovi sa kojima se suočavaju je mali broj medicinskih sestara, jer u roku od nekoliko dana do 30 pacijenata dobije usluge u na Klinici.

"Broj medicinskih sestara i dalje ostaje izazov, potrebe se i dalje povećavaju i potrebne su nam medicinske sestre koje bi nam još više olakšale svakodnevni rad tokom isporuka hemoterapije jer je najmanje 250 do 300 pacijenata na hemoterapiji i najmanje 130 do 140 pacijenata koji se leče u radioterapijskoj službi dobijaju usluge na Onkologiji", kazao je.