Selo Banjska u opštini Zvečan odblokirano je 27. septembra. U selu su još vidljivi tragovi oružanog sukoba koji se tamo odigrao u nedjelju, 24. septembra, između Policije Kosova i naoružane grupe.

Kroz ovaj video, Radio Slobodna Evropa vas vodi u dijelove sela gdje se cijeli događaj odigrao.