Nesprovođenje kapitalnih projekata

Bivši direktor Privredne komore Kosova Safet Gërxhaliu navodeći da je zastoj privatnog sektora na Kosovu prouzrokovan nesprovođenjem kapitalnih projekata što je problem kojim se niko ne bavi, kazao je da na Kosovu dominira politička agenda, a zanemaruje privreda, prenosi Front onlajn.

"Definitivno dominira politička agenda i što više imamo tu dominaciju, zanemaruje se privreda, a kroz to zanemarivanje kapitalnih projekata guta se privatni sektor, koji bi u normalnim okolnostima trebalo da bude oslonac za funkcionisanje države jer ne živi se od politike, već od ekonomije i ekonomske održivosti", rekao je Gërxhaliu.

Naglašava da će, ukoliko se ne preduzme ništa u tom pravcu, biti više zloupotreba tih sredstava nego što će ta sredstva ući u funkciju ekonomskog razvoja i održivosti.

"Sva kapitalna ulaganja imaju vremenski period ili dinamičan investicioni plan, ali s tim u vezi treba razmotriti dinamiku i hronologiju. Nije u redu imati ad hoc troškove, ali treba postojati integritet i praćenje i razumnost. Ako se ništa ne preduzme u ovom pravcu, onda ćemo definitivno imati mnogo više zloupotrebe ovih sredstava nego onih fondova koji ulaze u funkciju ekonomskog razvoja i održivosti", rekao je Gërxhaliu.

Komentarišući tromjesečni izvještaj o budžetu, za period januar-mart 2024. godine, gde su sve državne institucije potrošile samo oko 10 odsto od ukupnog budžeta planiranog za kapitalne investicije, Gërxhaliu je rekao da je taj procenat uznemirujuć i "tragičan za Kosovo".

Gërxhaliu precizira da taj procenat onemogućava otvaranje novih radnih mjesta i u tom pogledu, prema njegovim riječima, ne treba da čudi činjenica da svakim danom se na Kosovu sve više kompanija zatvara što, kako dodaje, zaista dokazuje bjedu koja je zahvatila ekonomiju Kosova.

"Reći nekome da u prva tri mjeseca ove godine imamo tako nizak procenat realizacije kapitalnih projekata, to je uznemirujuće i tragično. Da nekome kažem da smo 2023. godine imali takvu situaciju, da su tek krajem godine neki projekti počeli da se finansiraju i realizuju. Sa ovakvom situacijom privatni sektor je zaista izazov i postavlja se pitanje kako da imamo nova radna mjesta? Kako možemo imati ulaganja u proizvodnju? Kako možemo da imamo ulaganja u modernu tehnologiju", navodi Gërxhaliu.

Izvor: Kosovo online/Front online