Ministarstvo obrazovanja donijelo je Odluku o dopuni i izmjeni kalendara za školsku godinu 2022./2023.

Ovom odlukom mijenja se kalendar školske godine 2022.-2023., zbog izostanka nastave od 22 dana tokom mjeseca septembra 2022. godine kao posljedica štrajka nastavnika.

Osam (8) školskih dana koji nisu održani za predškolsko obrazovanje i razrede (1-8) prema UA-05/2022 za kalendar školske godine 2022.-2023. održat će se subotom, kako slijedi:

- U mjesecu oktobru 2022. nastava se održava 15.10.2022., 22.10.2022. i 29.10.2022.;

- U mjesecu novembru 2022. nastava se održava 12.11.2022. i 26.11.2022.;

- U mjesecu decembru 2022. godine nastava se održava 10.12.2022. i 24.12.2022.;

- U mjesecu januaru 2023. godine nastava se održava 14.01.2023.

Ministarstvo obrazovanja obavještava da se prvo polugodište za sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja završava 27.01.2023. U međuvremenu, zimski raspust za sve nivo preduniverzitetskog obrazovanja počet će 30.01.2023., a završiti 03.02.2023.

Drugo polugodište počinje 06.02.2023. U pet dana proljetnog praznika planiranih prema UA-05/2022 odvijat će se nastavni proces na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja.

Završetak drugog polugodišta bit će sljedeći:

- Za 12. razred (maturanti) završava 05.06.2023.;

- Za 9., 10. i 11. razred završava 27.06.2023.;

- Za predškolsko i od 1. do 8. razreda završava 30.06.2023

Ustanove preduniverzitetskog obrazovanja koje su počele s nastavom prije 03.10.2022. dužne su planirati i provoditi nastavne dane utvrđene UA-05/2022.

Ustanove preduniveritetskog obrazovanja koje su započele nastavu 1. septembra nastavljaju s radom prema UA-05/2022.

Nastavnici koji su započeli nastavu prije 03.10.2022., dužni su planirati i realizirati dane nastave u saradnji s upravom škole tako da drugo polugodište započne 06.02.2023.

Ustanove preduniverzitetskog obrazovanja moraju obavijestiti opštinske direktorijate obrazovanja o planiranju nastavnih dana.

Provedbu ove odluke nadzirat će prosvjetna inspekcija.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija zalaže se za provedbu Zakona o štrajku koji, između ostalog, predviđa mirovanje svih prava i obaveza iz ugovora o radu, pa tako i prava na platu za dane štrajka. No, uvjereni da će prosvjetni djelatnici poštivati novu odluku o kalendaru školske godine i odraditi posao, a imajući u vidu činjenicu da su mnogi od njih zavedeni u krivi put ili im nisu bile jasne zakonske odredbe, predložili smo da Ministarstvo finansija, rada i transfera razmotri mogućnost isplate unaprijed, kako porodice nastavnika ne bi ostale bez plata do kraja mjeseca, kada izlaze i plate za mjesec oktobar.